Samorząd Uczniowski w publicznej Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach w roku szkolnym 2016/2017
Przewodniczący - łukasz Mirosław - Pyda
Zastępca - Mateusz Niezgoda
Skarbnik - Dawid Walczak
Sekretarz - Karol rejmak
Opiekun - Ewelina Nowak


Szmorząd Uczniowski działa w oparciu o Plan Pracy ustalony na początku roku szkolnego. Podejmuje wiele inicjatyw o charakterze wolontariackim np. akcje: Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, sprzedaż kartek świątecznych Fundacji Amun, pomoc młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji oraz wiele innych. Praca Samorządu nie zamyka się w "sztywnych ramach" ale jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie innych uczniów, Grona Pedagogicznego, a także Rady ROdziców. Doskanale wiemy, że "najważniejsze wyprawy w życiu, to wychodzenie ludziom naprzeciw"*

*Henry Boye