Szkoła zapewnia dzieciom zajęcia pozalekcyjne, które umożliwiają im realizowanie swoich marzeń i pasji. Są to:

- zajęcia internetowe
- zajęcia plastyczne i origami
- zajęcia rytmiczno-wokalne
- zajęcia ekologiczne
- zajęcia teatralne

Warto nadmienić, że Szkoła bierze udział w programach unijnych, czego efektem są pozyskane środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz doposażenie bazy w pomoce edukacyjne.