17 listopada odbyła się XIII edycja akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wydarzenie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a do jego realizacji przystępuje coraz więcej placówek edukacyjnych. Dotychczas we wszystkich edycjach wzięło udział 4 000 000 osób oraz ponad 35 000 placówek edukacyjnych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem: „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Uczniowie klas IV-VIII rozwiązywali w grupach równaniami z mnożenia o różnym stopniu trudności. Żeby zwiększyć atrakcyjność akcji zadania przypominały zabawę w podchody.