Wakacje już się skończyły, a uświadomił nam to pierwszy dzwonek, który usłyszeliśmy dziś w szkole. Dnia 1 września 2016 r. o godzinie 12:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Wszystkich zebranych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście przywitała p. dyrektor Iwona Piech. Przedstawiła wychowawców i nauczycieli pracujących w naszej szkole, przekazała informacje o najważniejszych zadaniach na nowy rok szkolny, zwróciła uwagę na bezpieczeństwo i życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy.
Następnie uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną, która zawierała przedstawienie fragmentu historii Polski oraz naszej szkoły, wykonanie utworów muzycznych i recytacje wierszy. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali najmłodsi koledzy z klasy zerowej, którzy z obawą i niepewnością, a niektórzy z ciekawością obserwowali całe to wydarzenie. Zrobimy wszystko, aby oni dobrze czuli się w tej szkole.
Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz wiary we własne możliwości, a nauczycielom i rodzicom wytrwałości w walce o tożsamość i marzenia dzieci oraz dumy z wyników osiąganych przez swoje pociechy.