- Dyrektor szkoły – mgr Iwona Piech (wychowanie przedszkolne, rewalidacja)
- mgr Anna Bednarczyk (historia)
- mgr Małgorzata Ceglarz-Chołody (język angielski, WOS)
- mgr Andrzej Chmielewski (technika, informatyka, fizyka)
- mgr Aneta Czerniej (wychowanie przedszkolne)
- mgr Agnieszka Dmitruk (doradztwo zawodowe) 
- mgr Dorota Dubiel (j. angielski)
- mgr Leszek Iwaniak (muzyka)
- mgr Aleksandra Jelinowska - Boguta (j. niemiecki, przyroda)
- mgr Renata Kamola (edukacja wczesnoszkolna)
- mgr Dorota Kołodziejczyk (biologia, w-f)
- mgr Zofia Kotwicka (plastyka, wychowanie fizyczne)
- mgr Jadwiga Kwiatkowska (religia)
- mgr Patrycja Kuzioła (j. angielski)
- mgr Renata Małachowska (chemia, geografia)
- mgr Ewelina Nowak (wychowanie przedszkolne, religia, wdż)
- mgr Paulina Pańko (logopeda)
- mgr Sylwia Popiołek (j. polski, biblioteka)
- mgr Renata Palczewska (edukacja wczesnoszkolna)
- mgr Dorota Tomaszewska-Krojańska (edukacja wczesnoszkolna)
- mgr Magdalena Stangierska (matematyka, informatyka)
- mgr Agnieszka Wójcik (matematyka)
- mgr Magdalena Wójcik (wychowanie przedszkolne)