W Betlejem ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Betlejemskie Światło Pokoju odbywa się już od 29 lat, bez względu na sytuację polityczną, społeczną czy ekonomiczną. Światło jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Skauci, harcerki i harcerze z całej Europy dzielą się NIM ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W tym przedświątecznym okresie Światełko zawitało również do naszej szkoły.