Szanowni Państwo

W związku z panującą w kraju epidemią oraz z faktem przedłużającego się czasu zamknięcia szkół przygotowujemy w naszej szkole organizację zdalnego nauczania. W celu realizacji podstawy programowej nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne oraz wszelkie dostępne komunikatory internetowe. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu multimedialnych kart pracy, wideokonferencji oraz proponowanych przez MEN portali oświatowych. Terminy i sposób realizacji zajęć ustalą z Państwem i z dziećmi nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Liczymy na Wasze zrozumienie i odpowiedzialność oraz z góry dziękujemy za każdą formę pomocy. Prosimy również śledzić na bieżąco pojawiające się w mediach komunikaty dotyczące organizacji roku szkolnego. 

Dyrekcja szkoły

Pasma edukacyjne - propozycje dla uczniów

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

Lekcje z internetu

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu 

Zawieszenie zajęć

https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol 

Nauczanie zdalne

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje