Dnia 20 marca 2020 r. w wieku 93 zmarł Druh Zdzisław Łoziński HR ps. Dzidek Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Członek Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec” ZHP.

 

Urodzony 16 kwietnia 1927 roku w Lublinie

Do ZHP wstąpił w 1936 r. XXII LDH przy SP na Dziesiątej w Lublinie.

Podczas II wojny światowej:

  • kolportował prasę podziemną
  • przeszukiwał pobliskie lasy i stawy w poszukiwaniu broni i innego sprzętu wojskowego
  • naprawiał, konserwował i przechowywał w domu rodzinnym znaleziony sprzęt
  • malował i naklejał hasła antyhitlerowskie
  • zbierał informacje o transportach wojskowych przejeżdżających przez Lublin
  • przygotowywał i dostarczał paczki żywnościowe dla więźniów obozu Majdanek
  • uczestniczył w obronie sztabu AK przy ul. Złotej
  • był więźniem obozu komendantury wojskowej przy ul. Krochmalnej

Szaroszeregowiec II Drużyny Grup Szturmowych Wiesława Krawczyka „Witolda” (1941-1943); w X 1943 odkomenderowany do II drużyny, III plutonu AK; czł. kompanii harcerskiej AK „Alberta” i „Rysia” (1944). Uczestnik Akcji „Burza”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami.

Mjr w st. spocz. Zdzisław Łoziński był inicjatorem i wykonawcą umieszczenia w dwóch kościołach lubelskich tablic upamiętniających harcerzy i żołnierzy AK poległych w II wojnie światowej, umieszczenia tablicy pamiątkowej w ostatniej siedzibie sztabu AK (przy ul. Górnej 4 w Lublinie); projektantem i koordynatorem wystawienia przy Zespole Szkół Nr 8 w Lublinie pomnika „Szare Szeregi Są Wśród Nas”.

W rocznice powstania Polskiego Państwa Podziemnego i powołania Szarych Szeregów inicjował w szkołach im. Szarych Szeregów uroczyste spotkania członków Stowarzyszenia z uczniami, wychowawcami i rodzicami, na których wygłaszał gawędy o walkach z niemieckim i sowieckim okupantem i udziale w nich Szarych Szeregów.

Współpracował z 4 szkołami z terenu Województwa Lubelskiego noszącymi imię Szarych Szeregów, biorąc udział w uroczystościach szkolnych, wyróżniając na zakończenie roku szkolnego najlepszych uczniów dyplomami, a najlepszego ucznia szkoły statuetką „Małego Powstańca”.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Pogrzeb odbędzie się 26 marca 2020 roku o godzinie 9:00 w Lublinie
na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Lipowej

Źródło: https://lubelska.zhp.pl/2020/03/druh-zdzislaw-lozinski-odszedl-na-wieczna-warte/