Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „Za życiem”

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach dysponuje wolnymi miejscami na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne od września 2020r.

 

Dla kogo są zajęcia?

  • do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Lubelskiego lub uczęszczających
    do żłobków i przedszkoli leżących na terenie Powiatu Lubelskiego. 
    W ramach wolnych miejsc do zajęć mogą być kwalifikowane dzieci z poza tereny Powiatu Lubelskiego.
  • O zakwalifikowaniu dziecka do zajęć decyduje kolejność zgłoszeń, wiek dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia), stopień ciężkości i trwałości zaburzeń rozwojowych dziecka.