Z rozrzewnieniem wspominamy pierwsze dni w przedszkolu tych brzdąców i aż nie chce się wierzyć, że te dzielne, pewne siebie sześciolatki, lada moment pójdą do pierwszej klasy. Cały ten wspólnie spędzony okres był możliwością wielu przemian zarówno dzieci jak i rodziców, możliwością wzajemnego poznania a niejednokrotnie zaprzyjaźnienia się młodszych i starszych.

10 miesięcy w tym przedszkolu razem przebywaliśmy
I tutaj zawsze dobrze się czuliśmy
Wszyscy wiemy, szybko czas ucieka,
skończyło się przedszkole
za 2 miesiące nauka w szkole nas czeka.