Zespół wokalny z klasy III – ciej naszej szkoły uczestniczył w Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Nałęczowie, gdzie zdobył wyróżnienie. Nazajutrz ta sama grupa reprezentowała nas na XIII Przeglądzie Piosenki patriotycznej
i Niepodległościowej OJCZYSTE ŚPIEWANIE.