W czerwcowe przedpołudnie nad Maszkami przeszły intensywne opady deszczu połączone z gradem. Olbrzymie kule lodu wywołały dużo zamieszania i zaciekawienia wśród uczniów.

Grad – opad atmosferyczny w postaci nieforemnych bryłek lodu o średnicy rzędu 5–50 mm i większej. W przekroju gradziny widać naprzemienne warstewki przezroczystego lodu i nieprzezroczystego śniegu. Opad gradu następuje w ciepłej porze roku najczęściej w okresie od maja do sierpnia, w temperaturze powyżej 0 °C, z mocno rozbudowanych chmur typu cumulonimbus, i bywa połączony z silnym opadem deszczu. W Polsce opad gradu najczęściej notowany jest w gorącej, wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego lub w trakcie przechodzenia frontów chłodnych wypierających zalegające powietrze zwrotnikowe