28 września 2016 r. po raz kolejny uczniowie klas IV – VI naszej szkoły przyłączyli się do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. Zaopatrzeni w worki i rękawice, pod opieką nauczycieli, sprzątali obszar wokół szkoły i pobliski las.


Akcja przebiegała sprawnie, a sprzątanie miało charakter nie tylko ciężkiej pracy, ale również świetnej zabawy,  a w punktach zbiórki śmieci - pojawiły się wielkie sterty worków z zebranymi odpadami.
Sprzątanie Świata - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie czystego otoczenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Wszyscy chętnie wzięli w niej udział, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Mamy nadzieję, że tego typu działania zaowocują chęcią codziennego dbania o nie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i czynny udział w akcji.