Rajd Pamięci Stanisława Zięby ps. "Tygrys"

Stanisław Zięba "Tygrys" był harcerzem, żołnierzem Kedywu Armii Krajowej. Zginął w wieku 20 lat na skraju wsi Ignaców w gm. Wojciechów w samotnej walce z Niemcami. W ramach akcji odwetowej oddział AK spacyfikował po kilku dniach posterunek niemieckiego okupanta znajdujący się w siedzibie dzisiejszego urzędu gminy Wojciechów. W sobotę 9 września odbył się V Rajd upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej oraz wszystkich żołnierzy i harcerzy walczących o wolność naszej Ojczyzny. Rajd rozpoczął się mszą świętą w kościele w Matczynie. Na dziesięciokilometrowej trasie znalazł się również cmentarz z nagrobkiem Stanisława Zięby, pamiątkowe pomniki oraz urząd gminy w Wojciechowie.