W środę zapachniało pierniczkami.

Przedszkolaki przejęły kuchnię.