Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennej lekcji przyrody, którą poprowadził pracownik Poleskiego Parku Narodowego, pan Sławomir Wróbel.

Podczas spotkania odbył się pokaz bardzo ciekawych zdjęć wykonanych na terenie Polesia przez naszego gościa. Uczniowie mogli podziwiać niezwykłe, unikatowe ujęcia ze świata zwierząt i roślin tego chronionego terenu. Park obejmuje zachowane naturalne fragmenty torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, z głębokimi na 6 metrów bagnami. Co roku - po zimie - tworzą się tu wspaniałe rozlewiska, przyciągające migrujące ptaki wodno - błotne, a rozlewiska trwałe stanowią żerowiska i miejsce gniazdowania gatunków lęgowych. Prezentacji towarzyszyła interesująca pogadanka, przeplatana ciekawostkami na temat przedstawianych gatunków.
Niezwykle cenne informacje uczniowie uzyskali na temat żółwia błotnego, łosia, jelenia, saren, żurawia, bociana czarnego, bielika, błotniaka stawowego, rosiczki, obuwika pospolitego i innych. Mogli również obejrzeć zrzucone przez zwierzęta poroża kozła sarny, jelenia i łosia!

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się także, jakie środki ostrożności należy zachować, gdy spotkamy w lesie dzika z potomstwem, małą sarenkę, żmiję zygzakowatą, zaskrońca lub gdy zabłądzimy w nim. Ta praktyczna wiedza może przydać się w życiu, na pewno zachęca też do ochrony przyrody. Pan Sławomir Wróbel przestrzegał na przykład przed wypalaniem traw, które stanowi śmiertelne zagrożenie dla wielu małych zwierząt.